Polityka prywatności 


1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług
internetowej platformy handlowej poprzez Serwis unique30.com.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Dariusz Dżugan RimsTechnic z siedzibą przy ul. ks. Wujka 21/1, 30-397 Kraków
NIP 6761724513 REGON 120542722.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub 
w celu realizacji Umowy Sprzedaży (szerzej w zakładce REGULAMIN & 12 "Dane osobowe") 
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis unique30.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12. Nasza firma jest hostowana na platformie Wix.com.
Wix.com udostępnia nam platformę internetową,
która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.
Twoje dane mogą być przechowywane przez magazyn danych, bazy danych i ogólne aplikacje Wix.com.
Wix.com przechowują Twoje dane na bezpiecznych serwerach za zaporą ogniową.
Wszystkie bramki płatności bezpośrednich oferowane przez Wix.com i używane przez naszą firmę
są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez PCI Security Standards Council,
która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover.
Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych karty kredytowej przez nasz sklep
i jego dostawców usług. 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.